Referencje

STRABAG Sp. Z O.O.

Niniejszym potwierdzamy, ze firma ROBO-KOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowolipki 26 lok. 32, wykonała na nasze zlecenie roboty ziemne oraz drogowe podczas realizacji inwestycji:

Warsaw Auto Center, Etap llld
salon samochodowy stacji obsfugi serwisowej samochodow

Wartosc zrealizowanych prac: 805.000,00 zł netto (stownie: osiemset pięc tysięcy ziotych 00/100)

Prace zostaly zrealizowane terminowo, zgodnie z warunkami zawartej umowy, z nalezyt^ jakoscią i starannoscią. Firma ROBO-KOP w sowim dziataniu wykazata si^ duzym profesjonalizmem oraz
sprawną organizacją wykonywanych robot, pozwalającą na szybkie i terminowe przeprowadzenie procesu projektowego i budowlanego.

Jako wykonawca robot ziemnych oraz drogowych firma dowiodła, ze jest należycie przygotowana do realizacji tego typu zadań inwestycyjnych. Kadrę kierowniczą oraz załogę firmy charakteryzuje
doskonała umiejętnosc koordynacji działań na budowie.


Polecamy firmę ROBO-KOP Sp. Z o.o. jako sprawdzonego i rzetelnego wykonawcę robot ziemnych i drogowych.

zobacz list referencyjny

INSTALBUD-RZESZÓW SPÓŁKA Z O.O.

Wartość wykonanych prac przez Firmę ,Robo-Kop" wyniosła ok. 620 tys. złotych netto.
Wszystkie wyżej opisane prace zostały wykonane przez w/w firmę wyznaczonym terminie, w sposób profesjonalny i bezpieczny, zachowaniem wszystkich zasad bhp, sztuki budowlanej oraz przepisów wynikających z prawa budowlanego.

Dlatego też z satysfakcją możemy polecić Firmę „Robo-Kop" jako solidnego partnera i realizatora prac ziemnych.

Z poważaniem
Przemysław Mazur
Zastępca Dyrektora ds. Produkcji
zobacz list referencyjny

P.U.H. JUR-POL Jerzy Połeć z siedzibą w Błoniu (05-870) przy ul. Grodziskiej 28 poświadcza, że firma ROBO-KOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-019) przy ul. Nowolipki 26/32, w okresie 07.01.2013 – 31.03.2013 wykonała prace polegające na rozbiórce budynku mieszkalnego 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego oraz budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów oraz uporządkowaniem terenu. Wartość netto wykonanych robót wynosiła odpowiednio 235 000,00 zł i 81 000,00 zł.

Prace były wykonane z należytą starannością, z zachowaniem stosownych norm i przepisów oraz charakteryzujące się wysoką jakością. Cały zakres robót był wykonany terminowo, w sposób optymalny pod względem technicznym i ekonomicznym.

Niniejszym pragniemy wyrazić uznanie i rekomendować firmę ROBO-KOP jako rzetelnego wykonawcę robót rozbiórkowych.

zobacz list referencyjny

BIK Polska Sp. z o.o.
 

zobacz list referencyjny

PORR (POLSKA) S.A.

Potwierdzamy, ze firma Robo-kop Sp Z o.o. z Warszawy, w ramach umowy nr 37/15000091/2014 Z
dnia 15.10.2014 wykonata kompleksowe prace rozbiorkowe związane z likwidacją żelbetowych
blokow podpierających reaktor biologiczny.

zobacz list referencyjny