Oferta

Podstawowym profilem działalności firmy jest wykonywanie wszelkiego rodzaju robót ziemnych i rozbiórek. 
Wykonujemy prace związane z wyburzeniami budynków i obiektów budowlanych metodą mechaniczną przy użyciu ciężkiego sprzętu wyburzeniowego. Firma brała udział przy budowie licznych obiektów przemysłowych, handlowych oraz drogowych.

Zakres usług:

 • niwelacja terenu
 • karczowanie
 • rekultywacja terenu
 • wymiana gruntów
 • skarpowanie, hałdowanie
 • podbudowy pod parkingi, drogi i inne
 • makroniwelacja i profilowanie terenu
 • wykopy pod prace budowlane
 • nasypy, wszelkie zasypki oraz podniesienia terenu
 • prace załadunkowe i rozładunkowe oraz transport materiałów sypkich
 • odśnieżanie dróg i placów
 • rozbiórki i wyburzenia
 • transport niskopodwoziowy
 
Oferujemy wynajem maszyn budowlanych oraz samochodów ciężarowych wraz z obsługą.